۲۳ مرداد ۱۳۹۷

کود هیومیک اسید چیست و کجاست

برای شروع باید بدانیم فرمول این کود به چه شکل میباشد.

فرمول شیمیایی از یک هیومیک اسید معمولی
شمای شیمیایی از یک هیومیک اسید معمولی

 

 • هیومیک اسید ماده‌ایی طبیعی در اعماق زمین است که محصول ثانویه‌ی گیاخاکسازی یا همان فرایند تولید دوباره‌ی خاکِ گیاه است که میلیون‌ها سال به طول می‌انجامد.
 • گیاخاکسازی مستلزم شرایط جغرافیایی منحصر به فردی از فشار هوا، دما، بعلاوه‌ی ترکیب درستی از مواد آلی است که در طول زمان، این ماده‌ی آلی را متراکم می‌سازد و به ماده‌ایی جدید و به طور استثنایی مفید موسوم به هیومیک اسید تبدیل می‌کنند.
 • به طور خلاصه، هیومیک اسید ماده‌ایی معدنی، حاوی ترکیبات غنی که از گیاهان دریایی که میلیون‌ها سال پیش وجود داشتند، ایجاد می‌شود.

عکس بالا رنگ سیاه این کود را نشان میدهد

 

کود مایع هیومیک اسید گوگرددار

کود مایع هیومیک اسید گوگرددار حاوی اسیدهای آلی هیومیک اسید و فولویک اسید بوده که انواع عناصر غذایی اصلی از قبیل ازت، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد و ریزمغذیهای آهن، روی، منگنز را به فرم قابل جذب برای گیاه دارا میباشد. با توجه به نقش گوگرد در گیاهان مخصوصاً در انتقال نیتروژن و در ساختمان برخی از اسیدهای آمینه و مولکولهای آلی، حضور این عنصر در این کود منجر به افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای محیطی نظیر سرما، گرما، آفات و بیماریها و کاهش تنش ناشی از شوری و قلیایی بودن خاک میگردد.

 

تاثیرات استفاده از کود هیومیک اسید روی محصولات کشاورزی

 • افزایش عملکرد و کیفیت محصولات
 • افزایش راندمان مصرف سایر کودها
 • پایداری و نگهداری بیشتر عناصر غذایی کاتیونی و آنیونی و جلوگیری از آبشویی آنها
 • کمک به جذب و انتقال عناصر ریزمغذی در اندام هوایی
 • افزایش قدرت ریشه­زایی و رشد ریشه
 • افزایش ظرفیت نگهداری آب و بهبود کارآیی مصرف آب در محصولات مختل
 • افزایش جمعیت میکرو ارگانیسم­های مفید خاک
 • بهبود شرایط فیزیکی و افزایش مواد آلی خاک
 • کاهش سمیت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک
 • محرک هورمونها و آنزیم­های گیاهی به علت وجود مواد فعال کننده
 • افزایش سنتز کلروفیل
 • افزایش مقاومت گیاه به شوری از طریق کاهش اسمزی ناحیه اطراف ریشه
 • افزایش مقاومت گیاه به سرما
 • افزایش نرخ فعالیت و حجم تولید آنتی اکسیدان های گیاهان زراعی و باغی

 

برای خرید این محصولات میتوانید از طریق فرم ارتباط با ما اقدام بفرمایید.

لیست محصولات برای خرید کود هیومیک اسید :

کلات روی آمینو اسیددار ۷% درصد
ترکیب ریشه زایی
کود مایع بذر مال
کود مایع سوپر هیومیک اسید گوگرددار
کود مایع هیومیک اسید گوگرددار

 

۳۰ مهر ۱۳۹۴
Theme Image

We Won The ‘Best Landscaper Company’ Award

Yesterday we were awarded with the ‘Best Landscaper Of The Country’ award. These award of excellence were awarded for projects we designed and installed. This awards reflect our commitment to creative design, ongoing excellence in engineering, and our ability to produce beautiful and functional outdoor living spaces of which people are proud.

Read More

۲۸ مهر ۱۳۹۴
Theme Image

Ask Jennifer: Your Gardening Questions Answered

I would like to grow some “barometer plants” to use as an early warning system for my garden. What plants are first to respond to frost, first to bolt and first to wilt? Is this a waste of time? It’s not a waste of time, but I’m not sure you’d have to invest in any particular variety. I would use half-hardy annuals that are sensitive to frost, such as cosmos lobelia

Read More

۲۴ مهر ۱۳۹۴
Theme Image

10 Ideas for Landscaping Property Lines

What is it that you’re hoping to accomplish in landscaping your property line? Once you answer that over-arching question, many of the details will fall into place (with a little aid from the ideas I present here). As you’ll see from reading the information below, deciding on how to landscape a boundary largely comes down to sifting through your various options.

Read More

۲۳ مهر ۱۳۹۴
Theme Image

What You Can Grow In Shady Spaces

All shade is not equal. Some shady conditions will yield much more produce than others will, while some areas are better left for hostas and moss. Gardeners should be familiar with the different types of shade, but should also keep in mind that measuring how much shade your garden gets isn’t always easy.

Read More